Eibarko zarata-mapa (2022)

Eibarko Udalak udalerriko zarata mapa eguneratu du, Euskal Autonomia Erkidegoko hots-kutsadurari buruzko urriaren 16ko 213/2012 Dekretuan ezarritakoa betez.

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko urriaren 28an egindako bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak, 2022ko urriaren 28an egindako bilkuran, Eibarko zarata-mapa eta dagokion zonakatze akustikoa behin betiko onartu zituen.

Jarraian, ere emaitzen txostena eta udalerriko zarata-mapak aurkezten dira: