Aurrekontuak

Aurrekontua 2017

2017ko apirilaren 12an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion Aurrekontu Orokorrari. Behin-behineko onarpenaren iragarkia 76. Zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2017ko apirilaren 21ean argitaratu zen. "Podemos Ahal Dugu Eibar"ek 29 zuzenketa partzial aurkeztu zizkion Aurrekontu Orokorrari eta Txonta auzoko “La Plazoleta” bizilagun Elkarteak alegazioak aurkeztu zituen. 2017ko maiatzaren 29ko Udal Batzarrak erabaki hauek hartu zituen: Aipatutako zuzenketa partzialak eta alegazioak aintzat ez hartzea, eta behin betiko onarpena ematea Eibarko Udalaren 2017ko Aurrekontu Orokorrari, hasierako onespenean adierazitako era hartan. Behin betiko onarpenaren iragarkia 105 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2017ko ekainaren 2an.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2016

2016ko martxoaren 18an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion Aurrekontu Orokorrari. Behin behineko onarpenaren iragarkia 55. Zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2016ko martxoaren 22an argitaratu zen. “La Plazoleta” bizilagun Elkarteak alegazioak aurkeztu ditu. 2016ko apririlaren 25eko Udal Batzarrak erabaki hauek hartu zituen: Aipatutako alegazioak aintzat ez hartzea, eta behin betiko onarpena ematea Eibarko Udalaren 2016ko Aurrekontu Orokorrari, hasierako onespenean adierazitako era hartan. Behin betiko onarpenaren iragarkia 78 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2016ko apirilaren 27an.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2015

2015eko otsailaren 16an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2015eko otsailaren 19an argitaratu zen. Erreklamazio bat aurkeztu zen. Behin betiko onarpenaren iragarkia 57 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2015eko martxoaren 26an.

Gehiago irakurri

Aurrekontua 2014

2014ko otsailaren 14an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2014ko otsailaren 19an argitaratu zen. Ez zen erreklamaziorik aurkeztu. Behin betiko onarpenaren iragarkia 51 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2014ko martxoaren 17an.

Gehiago irakurri