Aurrekontua 2016

2016ko martxoaren 18an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion Aurrekontu Orokorrari. Behin behineko onarpenaren iragarkia 55. Zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2016ko martxoaren 22an argitaratu zen. “La Plazoleta” bizilagun Elkarteak alegazioak aurkeztu ditu. 2016ko apririlaren 25eko Udal Batzarrak erabaki hauek hartu zituen: Aipatutako alegazioak aintzat ez hartzea, eta behin betiko onarpena ematea Eibarko Udalaren 2016ko Aurrekontu Orokorrari, hasierako onespenean adierazitako era hartan. Behin betiko onarpenaren iragarkia 78 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2016ko apirilaren 27an.