Aurrekontua 2015

2015eko otsailaren 16an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2015eko otsailaren 19an argitaratu zen. Erreklamazio bat aurkeztu zen. Behin betiko onarpenaren iragarkia 57 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2015eko martxoaren 26an.