Aurrekontua 2014

2014ko otsailaren 14an Udal Batzarrak behin behineko onarpena eman zion. Behin behineko onarpenaren iragarkia 33. zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean 2014ko otsailaren 19an argitaratu zen. Ez zen erreklamaziorik aurkeztu. Behin betiko onarpenaren iragarkia 51 zenbakidun GIPUZKOAKO Aldizkari Ofizialean argitaratu zen 2014ko martxoaren 17an.