Obrak

Obrak

Obren Unitatea Udaletxeko 3. solairuan duzu.

Haren zeregin nagusia udal sustapeneko obrak kudeatzea da, eta hauek ditu lan ildo nagusiak:

 • Udalerrian irisgarritasuna hobetzea.
 • Eremu publikoak berriro urbanizatzea.
 • Kirol eta kultur instalazioak sortzea.
 • Eraikin publikoak berritzea.
 • Eraikuntza berriko obretako bideak egitea eta kaleko bideak eta landa bideak mantentzea.

Horretaz gainera, beste zeregin batzuk ere betetzen ditu:

 • Urbanizazio pribatuak edo beste administrazio publiko batzuenak gainbegiratzen ditu, amaitutakoan Udalaren esku geratzen direnak.
 • Jabari publikoan egiten diren obra pribatuak gainbegiratzen ditu.
 • Beste administrazio publiko batzuen proiektuetan parte hartzen du.

Ordutegia

Astelehena:
09:00 - 14:00 eta 16:30 - 19:00

Martitzenetik barikura:
09:00 - 14:00

Udako ordutegia:
Astelehenetik barikura:
09:00 - 13:30

 • Arduradun politikoa Arcadio Benítez Dávila
 • Arduradun teknikoa Sabas Bedialauneta
 • Helbidea Untzaga Plaza, 1 - 3. solairua
 • Telefonoa 943-708407
 • Posta elektronikoa obrak@eibar.eus