Araudiak eta legeak

Araudi orokorrak:

  • 2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa
  • 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
  • 86/1997 DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautuko duena.

Araudiak eta legeak (Gizarte Zerbitzuak):

  • 12/2008 LEGEA, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
  • 185/2015 DEKRETUA, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzkoa
  • Genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa
  • 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. 3/2009 LEGEA, abenduaren 23koa, Haurrak eta Nerabeak zaintzeko eta babesteko legea aldatzekoa.
  • 18/2008 LEGEA, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa. 4/2011 LEGEA, azaroaren 24koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Legea aldatzen duena.
  • Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzko, eta Atzerritar horiek Gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa
  • Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen udal arautegia.