Konpromisoak

KALITATEA HOBETZEKO KONPROMISOAK

KONPROMISOEN ADIERAZLEAK

(Nola neurtuko ditugun)

Txakurren lizentzia-txartela 15 eguneko epean jakinaraztea eta ematea

 

 

 

 

IMPULSA espedienteen kudeatzailea

EGINBEHARREN taula

 

Taxi-txartela 24-48 ordutan ematea

Txostenen kopia 7 egunetan jakinaraztea

Arma-txartela 15 eguneko epean jakinaraztea eta entregatzea

Helbide-aldaketak DGTra bidaltzea 24-48 orduko epean

Aparkatze puntualeko erreserbak eta eremu publikoko obra-edukiontziak, egun berean erantzutea

Alegazioak eta isunen berrazterketak, legeak ezarritako epean erantzutea

Saltokien, establezimenduen, udatiarren erregistroaren eta abarren datu-basea eguneratuta izatea eta edozein larrialdi-egoeratan erantzun azkarra ematea

 

Konpromisoen betetze-maila

Konpromisoen betetze mailaren jarraipena egingo da eta horretarako ezarritako adierazleak erabiliko dira. Zerbitzuen kartak 2 urteko indarraldia izango du.

Neurri zuzentzaileak, hartutako konpromisoak betetzen ez badira

Udaltzaingoa saileko zerbitzuaren ezohiko arrazoiengatik Zerbitzu Kartan jasotako konpromisoak ezingo balira bete, sailak bidezkoak diren neurriak hartuko lituzke lehenbailehen, ez-betetze horrek ahalik eta gutxien eragin diezaien erabiltzaileei.

Halaber, ez-betetze oro aztertu egingo da eta bidezkoak diren neurriak hartuko dira, etorkizunean halakoak berriro ez gertatzeko.