Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Araudia eta legeak

 • 6/2015 Legea, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzkoa
 • 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra onartzen duena (306. BOE, 2003-12-23koa).
 • 10/1995 Legea, azaroaren 23koa, Zigor Kodeari buruzkoa: 173.2, 263, 368, 270, 273, 274 eta 275. artikuluak (BOE, 281. zk., 1995-11-24).
 • 4/1992 Legea, uztailaren 17koa, Euskal Herriko Poliziari buruzkoa. (EHAA 155 zk., 1992-08-11).
 • Prozedura Kriminalaren Legea (III. titulua, 795. artikulua eta hurrengoak) (260,17-09-1882 zenbakiko EAO).
 • 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, Hondakinei eta Lurzoru Kutsatuei buruzkoa.
 • Hiriko bide publikoen erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna arautzen dituen udal ordenantza.
 • 101/2004 Dekretua, ekainaren 1ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan txakurrak edukitzeari buruzkoa (EHAA 130 zk., 2004-07-09).
 • 287/2002 Errege Dekretua, martxoaren 22koa, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko araubide juridikoari buruzko abenduaren 23ko 50/1999 Legea garatzen duena (BOE, 74. zk., 2002-03-27).
 • Gipuzkoako Probintziako Trafiko Burutzaren eta Eibarko Udalaren arteko lankidetza hitzarmena.

Araudi orokorra:

 • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeena.

Euskararen erabilerari buruz:

 • 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari buruz:

 • 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

Datu pertsonalei buruz:

 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.