Zereginak eta zerbitzuak

Gure zeregina

Udaltzainok, Euskal Herriko Polizia Legeak 27. artikuluan ezarri bezala, zeregin hauek betetzen ditugu:

 • Udalerrietako agintariak babestea eta udal eraikuntzak eta instalazioak jagon edo zaintzea.
 • Hiriguneko zirkulazioa antolatu, seinalizatu eta zuzentzea, zirkulazio-arauetan ezarritakoaren arabera.  
 • Hirigunean gertatzen diren zirkulazio-istripuen ondoko atestatuak izapidetzea.  
 • Ordenantza, Bando eta gainerako udal xedapen eta ekintzei buruzko Administrazio Polizia lanak egitea; baita ingurumenari eta bazter-txokoei kasu egiteko legeria bete dadin ardura hartzea ere, gai horiekikoan toki erakundeek dituzten aginpideen eremuan.  
 • Auzi Poliziaren zereginetan parte hartzea Auzi Poliziaren Unitateei lagunduz.
 • Istripuak, hondamendiak edo ezbehar publikoak gertatzen direnean laguntza ematea, legeetan ohartematen den moduan herri-babeseko planak egiterakoan esku hartuz.
 • Aurrea hartzeko eginbideak eta lege-hauste diren egintzak eragozteko jarduketa oro egitea.  
 • Leku publikoak zaintzea eta manifestazioak babesten laguntzea, hala nola jende-bilera handietako ordena mantentzen, hori egiteko eskatzen zaienean.  

Gatazka pribatuei irtenbidea bilatzen laguntzea, hori egiteko eskatzen zaienean.

Zerbitzuak

Ordutegia. Ordutegia, 24 orduz.

Zerbitzu hauek eskaintzen ditugu:

 • Galdu eta topatutako gauzak gordetzea.
 • Galdutako animaliak jasotzea.
 • Abandonatutako ibilgailuen kargu egitea.
 • Trafiko-salaketak tramitatzea.
 • Eskeko bidariei edo pasadizokoei laguntzea.  
 • Herritarren kexak jasotzea eta dagokien udal arlora bideratzea.
 • Kaleak ixtea, ura kentzea… Betiere zerbitzu teknikoekin elkarlanean.
 • Ondoko egite hauen inguruko zehapen-espedienteak tramitatzea:
  • Garbitasunari buruzko ordenantzak haustea (grafitiak egitea, kalean pixa egitea, zaborra botatzea, txakur kaka jasotzeke uztea…).
  • Baimenik edukitzeke kale-salmentan aritzea.
  • Adingabeei alkohola saltzea.
  • Lokalak ixteko ordutegia ez betetzea.
  • Hiritarren Segurtasunerako Legea ez betetzea.
 • Tabernak ixteko ordutegia zaintzea.
 • Denden eta enpresen datu-baseak egitea.
 • Oporretan doazenen eta bakarrik bizi direnen artxiboa.
 • Txakur arriskutsuak kontrolpean edukitzea.
 • Bide publikoa hartzea edo okupatzea.
 • Behin-behinean aparkatzeko eskaerak bideratzea.
 • Garabi-zerbitzua kudeatzea.
 • Deiak eta jakinarazpenak egitea.
 • Bizilekua egiaztatzea.
 • Udaltzaingoari egindako eskaerak erregistratzea.

Tramiteak.

 • Istripuei buruzko txostenak edo bestelako txostenak egitea.
 • Deskargu-orriak egitea.
 • Txakur arriskutsuen lizentziak eta erregistroa egitea.
 • Abandonatutako ibilgailuen baja tramitatzea haren titularraren baietza jaso ondoren.

Intereseko informazioa.

 • TAO
 • Kaleak oinezkoentzat jartzea.
 • Herritarrentzako gomendioak.

 

Dokumentu interesgarriak: