Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Araudia eta legeak

 • Toki araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari buruzkoa.
 • Otsailaren 18ko 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.
 • Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
 • Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena.
 • Eibarko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia.
 • 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, Irisgarritasuna Sustatzekoa.
 • 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikigintzako Kode Teknikoa arautzen duena.           
 • Proiektu eta obretan aplikatu beharreko Segurtasun eta Osasun Araudia.