Zerbitzuak

ZERBITZUA

EMATEKO ERA/ZEHAZTASUNAK

Zerbitzu taldea

 

 • OBRA HANDIEN LIZENTZIA
 • Oin berria.
 • Igogailuak jartzea.
 • Eraikinak botatzea
 • Egiturari eragiten dioten obrak.
 • Lokala etxebizitza gisa egokitzea.

 

 

 • LEHEN ERABILERARAKO LIZENTZIA
 • Lizentzia osagarria oin berriko eraikinean eta erabilera-aldaketak.

 

 

 • OBRA TXIKIAK
 • Leihoak aldatzea
 • Berogailua jartzea.
 • Barruko obrak (etxebizitza edo lokala), egiturari eragiten ez diotenak.
 • Estalkiak konpontzea.
 • Igogailuak ordeztea.
 • Fatxadak konpontzea.
 • Errotulua ipintzea.
 • Toldoak ipintzea.

 

 

 • ERAIKINEN IKUSKARITZA TEKNIKOA
 • Ikuskaritza teknikoen gestioa eta tramitazioa Eusko Regiten.
 • BEREIZKETAK
 • Lokalak edo etxebizitzak bereiztea.
 • JARDUEREN TRAMITAZIOA
 • Aurretiazko komunikazioak araututakoak, bai ezarri berrietarako bai titulartasun-aldaketarako.
 • HIRIGINTZA-LEGERIA BETEARAZTEKO ESPEDIENTEAK
 • Aurri-espedientea.
 • Betearazpen subsidioarioa.
 • Zehapen-espedienteak.
 • Ondare Batzordeak.
 • BIDE PUBLIKOAREN OKUPAZIOA.
 • Mahaiak eta aulkiak.
 • Publizitate-elementuak.
 • Aldamioak.
 • Lagapenak.
 • Emakidak.
 • PLANEAMENDUA
 • Plan Nagusiaren arduraduna (idazketa, gainbegiraketa eta gestioa).
 • Plan Nagusiaren aldaketa puntualak.
 • Udalak berak garatutako planeamenduaren idazketa eta tramitazioa.
 • Sustapen pribatuko planeamenduaren tramitazioa eta jarraipena.
 • GESTIOA
 • Sustapen pribatuaren gestioa tramitatzea.
 • Desjabetzea.
 • Hirigintza-hitzarmenak
 • Udal intereseko lurrak eskuratzea sustatzea.
 • Balioespeneak.

 

 • INGURUMENA
 • HIRIGINTZA KONTSULTA
 • Herritarren kontsultak, presentzialak nahiz idatziak.
 • Teknikoak (jardueren eta lizentzien espedienteak) (Planeamendua). Jabetzei buruzko kontsultak
 • LOTURA DUTEN BESTE LAN BATZUK
 • Goian adierazitako lanetatik eratorriak.
 • Likidazioa (obrak, jarduerak, okupazioak)
 • Jakinarazpen propioak
 • Ziurtagiriak
 • Emakidak.
 • Eginbideak. 
 • KEXEN TRAMITAZIOA
 • Hirigintza esparruan jasotako kexak direla-eta, haiek jaso, aztertu, erantzun eta esku-hartu hala dagokionean. 
 • URTEROKO ARTXIBOA ETA ARTXIBO HISTORIKOA 
 • Gestioa eta kontsulta.