Erabiltzaileen betebeharrak

  • Langileak errespetuz tratatzea.
  • NAN, NIF… dokumentuak aurkeztea izapideak hasteko eta bidezko den dokumentazioa izateko.
  • Izapideetan, epe barruan erantzutea, ordaintzea…
  • Datuen aldaketak jakinaraztea.
  • Jakinarazpenak jasotzea.  
  • Eskaerak ahalik eta zehatzen egitea, behar den informazioa atxikiz.
  • Lizentzietan jarritako baldintzak betetzea.