Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Araudia eta legeak

 • Ordenantza fiskalak eta Osoko Bilkurak urtero onartutako prezioak.
 • 202/2004 Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hilotzen sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duena.
 • 166/2018 Dekretua, azaroaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko hilotzen sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duen dekretua aldatzeko dena.
 • 130/1997 Dekretua, ekainaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan gorpuak eta gorpuzkiak garraiatzeko osasun-baldintzak ezartzen dituen dekretua aldatzen duena.
 • 2263/1974 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Hilotzen Osasun Poliziaren Erregelamendua onartzen duena.
 • Toki araubidearen oinarriak araupetzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea.
 • 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
 • 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoaren Legea aldatzen duena.
 • Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Espainiako ordenamendu juridikora Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB Zuzentarauen transposizioa egiten duena.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.