Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Eibarko HAPOren Aurrerakinaren Partaidetza Txostena

Eibarko Udalak 2020an hasi zituen indarrean dagoen Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) berrikusteko eta eguneratzeko lanak. 2020an 1. fasea Informazioa garatu ondoren, 2021ean Aurrerapena idazten hasi zen, herritarren parte-hartzea barne.

Parte hartzeko ekintzen artean, herritar guztiei irekitako inkesta bat egin da web bidez, www.planorokorra-eibar.eus, 2021eko uztailaren 15etik 2021eko urriaren 3ra arte. 

Inkesta horren emaitzak ebaluatzeko, jasotako ekarpenak laburtzen dira eta txosten bat idazten da. Txosten horren emaitzak kontuan hartuko dira HAPOren Aurrerapen fasean. Emaitzak ebaluatzeko txosten hau eskuragarri dago jada www.planorokorra-eibar.eus webgunean eta www.eibar.eus udal webgunean.

Parte hartzea

Guztira 274 pertsonak hartu dute parte. Gizonen parte-hartzea emakumeena baino handiagoa izan zen, % 50 eta % 40 hurrenez hurren, beste nortasun batzuetako pertsonak %2a izan ziren.

Partaidetza handiena duten adin-taldeak 24-40 eta 41-65 adin-tarteak dira, bietan % 46ko eta %47ko partaidetzarekin. Bi adin-tarteetan, gazteen eta adinekoen parte-hartzea nabarmen txikia da, eta horietako bakoitza % 4 eta %3koa izanik, hurrenez hurren.

Ia parte-hartzaile guztiak Eibarren bizi dira ( % 93), eta %7a baino ez dira udalerritik kanpo bizi.

Auzoen araberako parte-hartzea honako hau izan da: bost parte-hartzailetik bi erdigunekoak dira ( % 39); hamarretik bat, Urkizukoak ( % 10), Ipuruakoak ( % 10) edo beste eremu batzuetakoak (% 9). Gainerakoa Amañan  (% 9), Jardiñetan (% 6), Azitainen eta Urkin ( % 5) , Legarren eta San Kristobalen (% 3) eta Txontan ( % 1)  banatzen da.

Inkestaren ulermena eta parte-hartzea errazteko, HAPOren edukiak sei helburutan egituratu dira, bakoitzaren gaiekin. Gainera, zazpigarren gune bat ireki zen beste galdera sorta baten bidez ondorio orokorrak jaso ahal izateko.

Lehenengo helburua lurraldea (natura-ingurunea eta paisaia) babestea da; bigarrena, berriz, lurzoru publikoak eta planifikatutako aztarnan esku hartzea (espazio libreak eta ekipamenduak). Hirugarren eta laugarren helburuek zeharkako gaiak jorratzen dituzte, hala nola kultura-ondarearen balioa nabarmentzea eta klima-aldaketara egokitutako hiri iraunkorra. Azkenik, bosgarren eta seigarren helburuek eraikinak, lurraldearen oreka ekonomikoa eta hiririk atseginena eta erakargarriena (jarduera ekonomikoa, biztanleria eta etxebizitza) dituzte ardatz. Sei helburu horiez gain, ondorioetarako zazpigarren gune bat ireki zen, beste gai orokor eta irekiago batzuekin.

Oro har, gai guztiek izan dute parte-hartzaileen parte-hartzea eta erantzunak. Eta gehienek hainbat gaitan parte hartu dutenez, HAPOk jorratzen dituen gai ezberdinekiko interesa askotarikoa eta heterogeneoa da.

Interes handieneko gaiak "espazio libreak eta Ekipamenduak" eta "lurraldearen babesa" izan dira, ordena horretan, parte-hartze handiena izan dutenak. Hirugarrenik, Biztanleria eta Etxebizitza. Kultura Ondarea eta Iraunkortasuna eta Klima Aldaketa gaiak laugarren postuan daude, ia parte-hartzaile kopuru berarekin. Horiekin batera, Ondorioak izeneko azken gaia. "Jarduera ekonomikoa" izan da erantzun gutxien jaso dituena, eta, beraz, gainerakoek baino interes txikiagoa izan duela ondorioztatu da.

Adostasun handiena eragin duten gaien artean, honako hauek azpimarra ditzakegu:

Hamar parte-hartzailetik zortzi-bederatzik ( % 86) uste dute Eibarko espazio libreak eta berdeguneak ez direla nahikoak bertako biztanleentzat, eta % 82k uste dute ekipamenduak ere ez direla nahikoak.

Kultura-ondarearen gaia garrantzitsutzat jotzen dute parte-hartzaileen % 85ek, eta % 84 bat dator industria-eraikin bereziak kontserbatzeko eta babesteko beharrarekin.

Hamar parte-hartzailetik bederatzik ( % 89) garrantzitsutzat jotzen dute jasangarritasunaren eta klima-aldaketaren gaia. % 80k Eibarko arazotzat jotzen du zarata, eta % 93k garrantzitsutzat jotzen du udalerrian energia garbiak erabiltzea, berriztagarriak kasu.

Parte-hartzaileen % 89k uste du Eibarko enplegu-eskaintza eta -aniztasuna ez dela nahikoa, eta % 95ek garrantzitsutzat jotzen du udalerriko industria-jarduera indartzea.

Parte-hartzaileen % 83k uste du udalerrian dauden etxebizitzen kopurua nahikoa dela, % 80k uste du etxebizitza huts gehiegi daudela, eta % 91k uste du garrantzitsua dela etxebizitza-eraikinen birgaitze integralari lehentasuna ematea.

Emaitza horiek sartu ondoren, laster amaituko da HAPO berriaren Aurrerapenaren dokumentua idazteko prozesua, eta jendaurrean erakusteko fasea irekiko da. Fase horretan, herritarrek iradokizunak eta alternatibak aurkeztu ahal izango dizkiote Eibarko hiriaren etorkizuneko hirigintza-garapena planifikatuko duen dokumentuari.

Nabigazioa