Bestelakoak

Aurreko ataletan sartzen ez diren gainontzeko tramiteak aurkituko dituzu atal honetan

 Izenburua   Tramitazio-modua
Agiriak konpultsatzea
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Arma-txartela: txartel eskaera - txartel berriztapena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Herriaren onerako irabazi-asmo bariko elkarteen erregistroa
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Udal artxiboa: irudien, dokumentuen... kopiak
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Landalurrean zuhaitzak botatzeko baimena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Eskaera orokorra
Ziurtagiriak
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Beste Administrazio batzuetara bideratutako agirien kanpo Erregistroa
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Udaltzaingoak egindako atestatuen kopiak
Eibarko udalaren aurrean tramiteak egiteko ordezkapena
MUGI txartela: eskaera eta kargatzea
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Fatxadetako pintaden garbiketa
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke