Idazkaritza: dokumentuen erregistroa, Iragarki-taula Digitala, ondare-erantzukizuneko espedienteak, Herriaren onerako irabazi-asmo bariko elkarteen erregistroa, ezkontza zibilak, fede publikoa, administrazioarekiko auzi-errekurtsoak; hauteskundeak…

 Izenburua   Tramitazio-modua
Herriaren onerako irabazi-asmo bariko elkarteen erregistroa
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
  • Tramite hau Internet bidez egin daiteke
Beste Administrazio batzuetara bideratutako agirien kanpo Erregistroa
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
Iragarki-taula Digitala: argitaratzeko eskaera
  • Tramite hau Internet bidez egin daiteke
Eibarko udalaren aurrean tramiteak egiteko ordezkapena
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
  • Tramite hau Internet bidez egin daiteke
Idazkaritzako beste eskaerak
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
  • Tramite hau Internet bidez egin daiteke
Dokumentazioa aurkeztea
  • Tramite hau Pegoran egin daiteke
  • Tramite hau Internet bidez egin daiteke
Nabigazioa