Beste Administrazio batzuetara bideratutako agirien kanpo Erregistroa

Deskripzioa: Eibarko Udalaren funtzionamendua, erregistro bateratu moduan, beste administrazioetara bideratutako eskabideak, idatziak, erreklamazioak eta komunikazioak onartu ahal izateko.

Eskaera egiteko tokia: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Tramitatzailea: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Aurkeztu behar diren agiriak:

  • Eskabidea, idatzia, erreklamazioa edo komunikazioa, eta honekin batera doazen gainerako agiriak.
  • Eskatzailearen eta, dagokionean, ordezkariaren NAN, IFKaren… edo horren balio bereko beste dokumentua.
  • Zein administraziotara bideratu nahi den eta haren helbidea eta kodea.

 

Legeak eta arauak:

  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.

 

Nabigazioa