Erabiltzaileen eskubideak

  • Informazio ulergarria eta argia jasotzeko eskubidea.
  • Kexa, iradokizun eta erreklamazioak egiteko eskubidea.
  • Tratu atsegina eta errespetuzkoa jasotzeko eskubidea.
  • Ariketak hautagaiak aukeratutako hizkuntza ofizialean (euskaraz edo gaztelaniaz) egiteko eskubidea, test psikoteknikoak izan ezik (jabetza intelektualeko arrazoiak).
  • Gainerako hautagaien aukera eta baldintza berberak izateko eskubidea hautaketa prozesu osoan zehar.
  • Nolabaiteko egokitzapenak behar dituen hautagai desgaituak dagozkion laguntzak izateko eskubidea.
  • Ariketak ebaluatzeko irizpideak ezagutzeko eskubidea.