Erabiltzaileen betebeharrak

  • Argitaratzen diren agiri guztiak arretaz irakurtzea.
  • Hautaketa prozesuan parte hartzeko baldintza guztiak betetzea.
  • Prozesuan parte hartzeko eskabide orria eta prozesuan zehar aurkeztu beharreko bestelako agiriak epe barruan aurkeztea.
  • Egiazko datuak ematea.
  • Probak egiteko egunean garaiz etortzea.
  • Administrazioaren esku dauden datuetan aldaketarik egon bada, horren berri ematea.
  • Jarrera zuzena eta egokia izatea hautaketa prozesuen zerbitzuko langileekin eta gainerako erabiltzaileekin. Errespetuz jokatzea.