Arrateko jaietan kaleko salmentan jarduteko postuak jartzeko eskaera (2022)

Deskripzioa: Arrateko jaietan (irailak 7, 8 eta 11) kaleko salmentan jarduteko postuak jartzeko eskaera egitea.

Saltokien adjudikazioduna izateko baldintzak:

 • Alta emandakoa izatea baimena ematen zaion jarduera horri dagokion epigrafean eta Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren ordainketa egunean edukitzea, edo, zerga hori ordaintzetik salbuetsia egonez gero, Zergapekoen Erroldan alta emandakoa izatea.
 • Gizarte Segurantzarekin dituen obligazioak egunean edukitzea.
 • Zerga-betebeharrak egunean edukitzea.
 • Eibarko Udalarekin dituen zerga-obligazioen ordainketak egunean edukitzea.
 • Erantzukizun zibileko asegurua izatea, okupazio-datan balioduna.
 • Jatekoak edo elikagaiak saldu nahi baditu, elikagaien manipulatzaile karneta eduki behar du.
 • Europako Erkidegotik kanpoko beste herrialde batzuetakoek egoitza-baimena eta lan-baimena eduki behar dute.
 • Baimenaren titularra derrigortuta dago lan alorrean indarrean dauden xedapenak betetzera, baita gizarte segurantzari eta laneko segurtasunari eta osasunari dagozkienak ere. Udalaren eskura jarri behar ditu titularraren izenean -pertsona fisikoa edo juridikoa- jarduera eramango duten pertsonen lan-harremana egiaztatuko duten lan-kontratuen kopiak.
 • Postuak ezin du eduki baimentzen den gehieneko 6 metro horretatik gorako neurririk.

 

Organo tramitatzailea: Eibarko Udalaren Zerbitzuak Saila.

Tasa: baldintza-orrietan ezartzen dena.

Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 22tik uztailaren 5era (biak barne).

Tramitazio kanalak:

 • Elektronikoa: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu tramiteak elektronikoki egiteko laguntza atala). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta dagokion dokumentazioa erantsi. Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.
 • Presentziala: PEGORA (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) Untzaga plaza 1. Beheko solairua. Itxaronaldiak saihesteko, hitzordua eska daiteke PEGORAn. Hitzordua nola eskatu:

Ez dira onartuko postaz bidalitako eskaerak.

 

Aurkeztu behar den dokumentazioa:

 • Eskatzailea nor den egiaztatzeko agiriak edo dokumentuak:
  • Pertsona fisikoen kasuan, Nortasun-agiri Nazionala. Beste herrialde batzuetakoek Atzerritarren Identifikazio-zenbakia (AIZ) aurkeztu behar dute.
  • Pertsona juridikoen kasuan, IFZ.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANa edo balio bereko dokumentua, eta ordezkaritzaren egiaztapena, dokumentu bidez. Egiaztapena zuzenbidean bidezkoa den edozein bide erabiliz egin daiteke (notario-ahalordez, eskritura bidez...). Ordezkapena Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan erregistratuta egonez gero, ez da dokumentazioa aurkeztu beharko.
 • Zerga-betebeharretan egunean dagoela frogatzen duen ziurtagiria, horretan eskumena duen Ogasun Sailak aurtengo ekitaldian egina.
 • Ekonomia-Jardueren gaineko Zergan alta emanda dagoela egiaztatzen duen dokumentazioa, aurtengo ekitaldiari dagokiona.
 • Erantzukizun zibileko asegurua, burutzen duen merkataritza-jardueraren arriskuak estaltzen dituena, balioduna okupazio egunean.
 • Jatekoak edo elikagaiak salduko badira, elikagaien manipulatzaile karneta.
 • Postuak jartzeko eskaera-formularioan ez baldin bazaio Udalari baimenik ematen eskatzailea Gizarte Segurantzako betebeharretan egunean dagoela egiaztatzeko, aurkeztu egin beharko da Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiak emandako aurtengo ziurtagiria.

 

Eskatzaileek Udalarekin dituzten zerga-betebeharrak egunean dituztela egiaztatzea ofizioz egingo du Udalak.

Oharrak:

 • Eskatzaileek baldintza orrian edo pleguan adierazitako baldintza guztiak bete beharko dituzte.
 • Pertsona bakoitzeko edo erakunde juridiko bakoitzeko eskaera bat bakarrik onartuko da.
 • Ez da inolaz ere utziko baldintza-orrian aipatzen diren neurrietatik gorako saltokirik ipintzen.

 

Deskargatu dokumentuak
Baldintza-orriak: Arrateko jaiak 2022  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 386 KB)
Onartuen behin behineko zerrenda  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 69 KB)
Onartuen behin betiko zerrenda  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 69 KB)
Hautatuen zerrenda Arrateko jaiak  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 70 KB)
Nabigazioa