Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Pertsona Nagusien Mahaia eta Nazioarteko Lankidetza Mahaia eratuko ditu Udalak

Eibarko Udala.

Eibarko Udala.

2023/11/09

Arlo horietan lan egiten duten Eibarko elkarteekin batera, elkarrizketarako eta gogoetarako espazio bat sustatu nahi da. Prozesuaren fase honetan ekimenera batzeko gonbidapenak eta eskabideak egiten ari dira, eta espero da urtea amaitu baino lehen egitea lehen bilera.

Pertsona Nagusien Mahaia eta Nazioarteko Lankidetza Mahaia eratzeko prozesua martxan da dagoeneko.  Udalak onartu egin ditu haien osaera eta funtzionamendua arautzeko erregelamenduak, eta orain gonbidapenak eta eskaerak egiten ari dira jendea mahaietara batzeko. Ekimenaren bidez, elkarrizketarako eta gogoetarako espazio bat sustatu nahi da, arlo horietan lan egiten duten Eibarko elkarteekin batera. Bi kasuetan, udal-administrazioaren aholkularitza- eta kontsulta-tresna ez-lotesle bat da, toki-eremuan politika sektorialak gauzatzeko.

Pertsona Nagusien Mahaiak kolektibo horrek herriaren dinamikan izango duen sustapena, garapena eta parte-hartzea ahalbidetuko duten baldintzak zainduko ditu.  Mahaiaren eginkizun nagusiak honako hauek izango dira: pertsona nagusien arloari eragiten dioten udal-proposamenen berri ematea, planak egitea bultzatzea, eta Udala  orientatzea kolektibo horrentzako jarduera-ildoak eta aurrekontu-lehentasunak zehazterakoan. Bestalde, Mahaiaren parte ez diren pertsonek edo kolektiboek proposatutako iradokizunak eta ekimenak jasoko dira, adinekoen sustapen-jarduerak egiten dituzten elkarteen arteko lankidetza bultzatuko da, eta udal-partaidetzako mahaien arteko zeharkakotasuna sustatuko da.

Mahaiaren osaerari dagokionez, Alkatetzaren ordezkari bat egongo da, Pertsona Nagusien Batzordearen ardura duen udal-teknikaria eta adinekoen elkarte bakoitzeko ordezkari bana. Mahaian parte hartzen duten elkarteek Udal Intereseko Elkarteen Erregistroan izena emanda egon beharko dute, pertsona nagusien eskubideak sustatzeko eta defendatzeko jarduerak egin beharko dituzte, ez dute irabazi-asmorik izan behar, eta funtzionamendu demokratikoko araubide bat izan beharko dute.

Bestalde, Nazioarteko Lankidetzarako Mahaiaren helburua da giza garapen jasangarria eta soziala sustatzea toki- eta nazioarte-mailan; Mahaian ez dute lekurik izango alderdi-izaerako eztabaida eta jarrera politikoek. Haren eginkizuna izango da udal-politika bideratzea, pertsona guztien arteko berdintasuna sustatzea, eta ekitatea, tolerantzia, diskriminaziorik eza eta gizakien arteko elkartasuna indartzea, Eibarko gizartean herrialde pobretuekiko eta pertsona guztiekiko elkartasuna eta kontzientziazioa bultzatzeko xedez. Bere eginkizunen artean honako hauek daude: aukera-berdintasunerako udal-planak egitea bultzatzea eta haien jarraipena egitea; jarduera-ildo orokorrak eta aurrekontu-lehentasunak zehazteko toki-administrazioari aholkularitza ematea; Mahaian parte hartzen ez duten pertsonek eta kolektiboek proposatutako iradokizunak eta ekimenak jasotzea; eta nazioarteko lankidetza-jarduerak egiten dituzten elkarteen eta erakundeen arteko partaidetza, lankidetza eta lankidetza bultzatzea.

Kasu horretan ere, Alkatetzaren ordezkari batek, Immigrazioaren eta Nazioarteko Lankidetzaren Arloko udal-teknikari arduradunak eta irabazi-asmorik gabeko sentsibilizazio- eta lankidetza-jarduerak egiten dituzten toki-mailako elkarte bakoitzeko ordezkari batek osatuko dute Mahaia. Elkarte horiek Udal Intereseko Elkarteen Erregistroan inskribatuta egon behar dute.

Gonbidapena eta eskabideak

Araudi biak Osoko Bilkuran onartu ondoren, une honetan gonbidapenak eta eskabideak egiten ari dira.  Gizarte Zerbitzuen eta Pertsona Nagusien Zinegotziak gonbidapen bat bidaliko die baldintzak betetzen dituzten eta bi arloetako batean lan egiten duten udal-elkarte eta -entitateei, mahaietan modu aktiboan parte hartzera animatuz. Gonbidapena jaso ondoren, interesa duten elkarteek parte hartzeko eskabidea bidali beharko dute Gizarte Zerbitzuen Sailera.

Fase hau bete ondoren, lehen bilera egingo da Mahaiekin. Aurreikusita dago urte amaieraren aurretik egitea.

Mahaietan landutako gaiak kasuan kasuko batzorde aholkularietara eramango dira, Udala osatzen duten alderdi politiko guztiek gai horien berri izan dezaten

Bi Mahaiak sortuta, herritarren parte-hartzea sustatu nahi da, hausnarketarako eta elkarrizketarako guneak, eta toki-entitateek bi arloetan bizi dituzten premiak eta kezkak udal-administrazioari hurbildu nahi zaizkio.