Egazelai sektorearen Plan Partziala

Udal osoko bilkurak Egazelai sektorearen Plan Partziala behin betiko onartu zuen, 2008ko irailaren 18an egindako batzarrean.

Behin betiko onarpenaren akordioa eta hirigintza arauak Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren, 2008ko abenduaren 18an.

Arauen testua eta planoak hemen kontsultatu daitezke: