Ezinduendako aparkaleku-txartela. Eskaera-berriztapena

Deskripzioa:  mugikortasun urriko desgaitasuna duten pertsonentzako ibilgailua aparkatzeko txartela. Txartel honek, horretarako seinalatutako lekuetan eta, ezinbesteko denboraz, baita aparkatzea debekatuta dagoen lekuetan txartelaren titularrari aparkatzea uzten dio. 3 txartel mota daude: ohikoa, behin-behinekoa eta ezgaitasuna eta mugikortasun urria dutenen garraio kolektiborako ibilgailu egokituena.

Bete beharreko baldintzak: dekretua kontsultatu.

Txartela ematen duen erakundea:

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
GIZARTEKINTZA DEPARTAMENTUA
Txara 2 - Zarategi 99
20015 Donostia

Organo tramitatzailea: Eibarko udaleko Gizartekintza saila.

Txartela nola eskatu:

Bertaratuta: txartelaren eskaera bertara etorrita egiteko, eskatzailea edo ordezkaria PEGORAra etorri behar dira (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) eta ondorengo dokumentazioa aurkeztu. Aurkeztu beharreko agiriak eskatzen den txartelaren motaren araberakoak dira:

Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela:

 • Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen NANa edo balio bereko dokumentua.
 • Ezgaitasun-mailaren ikuskapen-ziurtagiria (bakarrik eskatzaileak aparkatze-txartelaren eskaeran zuzenean eskuratzeko baimena ematen ez badio Eibarko Udalari).
 • Interesatuaren argazkia, txartelan ipintzeko neurrikoa.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANa edo balio bereko dokumentua eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).

 

Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko behin-behineko txartela:

 • Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen NANa edo balio bereko dokumentua.
 • Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko mediku fakultatiboen ziurtagiria, ikuskaritzak balioztatuta.
 • Interesatuaren argazkia, txartelan ipintzeko neurrikoa.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, ordezkariaren NANa edo balio bereko dokumentua eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).

 

Ezgaitasuna eta mugikortasun urria dutenen garraio kolektiborako ibilgailu egokituak aparkatzeko txartela:

 • Ezgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Erakunde, instituzio edo entitatearen IFZ. Pertsona fisikoen kasuan, NANa edo balio bereko dokumentua.
 • Sozietatearen estatutuak.
 • Ibilgailuen zirkulazio-baimenak.
 • Autonomia pertsonala sustatzeko eta mendekotasuna zein ezgaitasuna duten pertsonak atenditzeko zerbitzu soziala arloan, mugikortasun urriko ezgaitasuna duten pertsonak garraiatzearekin zerikusia duten aurreikusitako jarduerei buruzko memoria.

 

Internet bidez: eskaera Internet bidez egiteko, derrigorrez, NAN elektronikoa edo IZENPE txartela eta txartel-irakurgailu bat eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, sakatu hemen). Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.

Txartela nola jaso: Txartela ematearen aldeko ebazpena jaso ondoren, interesatuak edo ordezkariak txartela Gizartekintzan jaso beharko du. Berriztapen kasuetan, iraungitako txartela entregatu beharko da.

Informazio interesgarria:  Aparkatzeko txartela (jatorrizko dokumentua) kotxeko aginte-mahaian jartzea edo barnealdetik haizetakoari itsastea beharrezkoa da, kanpotik argi eta garbi irakurtzeko moduan.

Aparkatzeko txartelaren titularrek jarraian adierazitako eskubideak izango dituzte, betiere ibilgailuaren barnealdean txartela ikusteko moduan jartzen badute:

 • Bizilekutik nahiz lantokitik hurbil aparkatzeko erreserba, aurretiaz dagokion administrazioari behar bezala eskaera eginda eta horretarako beharrizana justifikatuta, autonomiako eta tokiko administrazioek ezartzen dituzten baldintzei jarraikiz. Aparkalekuak irisgarritasunaren nazioarteko ikurraren seinalea izango du.
 • Desgaitasuna duten pertsonentzat prestatutako lekuetan aparkatzea.
 • Denbora mugatua duten aparkaleku-guneetan behar beste denbora aparkatzea, bigarren xedapen iragankorrean aurreikusitakoari eragin gabe.
 • Zamalanetarako erreserbatutako guneetan gelditzea edo aparkatzea, udalek ezarritako zehaztapenekin bat etorriz, betiere kalterik egiten ez bazaie oinezkoei edo trafikoari.
 • Bidearen edozein lekutan geldialdia egitea, justifikatutako arrazoiengatik eta ezinbesteko denboran, betiere oinezkoei edo trafikoari kalterik eragiten ez bazaie eta autoritate-agenteek emandako jarraibideekin bat etorriz.
 • Zirkulazioa egoiliarrentzat mugatuta dagoen bide, gune edo eremuetara sartzea, betiere destinoa eremu horren barnealdean badago.

Aparkatze-txartela edukitzeak ez dakar inola ere oinezkoentzako gune edo pasabideetan aparkatzeko baimenik, eta, halaber, gelditzea galarazita dagoen kasu eta lekuetan, larrialdietarako irteerak eta pasabideak trabatzen dituzten lekuetan, segurtasun publikoko arrazoiak direla-eta zedarritutako guneetan edo zirkulazioko erreiak murrizten dituzten espazioetan («bigarren hilarak»).

Deskargatu dokumentuak
Ezinduendako aparkaleku-txartela eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 86 KB)
Dekretua 50/2016: desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatze-txartela.  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 463 KB)