Eibarko hirian ibiligailuen aparkamendu denbora mugatua arautzeko Ordenantza aldatzeko hasierako proposamena

Espedientea jendaurrean egongo da 30 egun balioduneko epean, iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, 2021eko otsailaren 8ra arte. Interesdunek erreklamazioak eta iradokizunak egin ahal izango dituzte telematikoki, aurrez aurre (Pegora helbidean, Herritarrentzako Zerbitzu Bulegoan).