Jendaurrean jarritako dokumentazioa: Espedienteak

Udal Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien bosgarren espedientearen hasierako onespena

Espediente hori jendaurrrean jartzen da hamabost eguneko epean, honako iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatuta (2017-11-30); epe horretan, interesatuek espedientea aztertu eta Udalari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Gehiago irakurri

Kirol Patronatuaren Aurrekontuko Kreditu Gehigarrien aurreneko espedientearen hasierako onespena

Espediente hori jendaurrrean jartzen da hamabost eguneko epean, honako iragarki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta biharamunetik zenbatuta (2017-11-30); epe horretan, interesatuek espedientea aztertu eta Udalari erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituzte.

Gehiago irakurri