Biztanleen erroldan etxez aldatzea

Deskripzioa: etxez aldatze hori lehendik ere bertako erroldan dagoen pertsona bat herri barruan edo udalerri barruan etxez edo bizilekuz aldatzen denean egiten da, erroldan bajarik emateke.

Eskaera egiteko tokia: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Organo tramitatzailea: Eibarko Udalaren Estatistika Saila.

Aurkeztu behar diren agiriak:

  • Biztanleen erroldan etxez aldatzeko eskaera orria behar bezala beteta.
  • Etxe aldaketa egin nahi duenaren NANaren edo eta identitatea egiaztatuko lukeen beste agiriren baten fotokopia (pasaportea, AIZ edo egoitza-baimena…). Derrigorrezkoa 14 urtetik gorakoentzat. NAN, IFK… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira.
  • Legezko ordezkapenaren kasuan:
    • Adingabekoen etxe aldaketa eskaeretan, Familia Liburuaren kopia edo adingabekoaren identitatea egiaztatuko lukeen beste agiriren baten kopia (NAN, pasaportea, AIZ…) eta aita, ama edo tutorearen NANaren edo eta identitatea egiaztatuko lukeen beste agiriren baten kopia (NAN… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatuko dira). Tutoretza kasuan, ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua.
    • Bestela, ordezkariaren NANaren edo identitatea egiaztatuko lukeen beste agiriren baten kopia (NAN… dokumentuen alde biak A-4 neurriko alde bakar batean inprimatu) eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapena zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke: notario-ahalordeak, eskriturak…).
  • Norbere etxebizitzan erroldaratuz gero, titulartasuna egiaztatuko duen dokumenturen baten kopia (etxe-erosketaren kontratua; eskriturak; ura, gasa, argindarraren fakturak…).
  • Etxea errentan edukiz gero, errenta kontratuaren eta errentaren azken ordainagiriaren fotokopiak.
  • Eskatzailea ez bada, ez errentero, ez jabe, biztanleen erroldan etxez aldatzeko etxejabearen edo errenteroaren baimena eta baimen emailearen NANaren kopia. Baimen emailea errenteroa izanez gero, errenta kontratuaren eta errentaren azken ordainagiriaren fotokopiak.

 

Oharrak: biztanleen erroldan helbide aldaketa eskatzeak ez du esan nahi udalak kobratzen dituen zergen helbide fiskala aldatzen denik (jakinarazpenetarako).

Zure erreziboetan duzun helbide fiskala aldatzea nahi baduzu, jo ezazu HELBIDE FISKALA ALDATZEA JAKINARAZPENETARAKO izapidera edo tramitera.

Deskargatu dokumentuak
Biztanleen erroldan etxez aldatzeko eskaera orria  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 86 KB)
Biztanleen erroldan alta emateko edo etxez aldatzeko etxejabearen edo errenteroaren baimena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 18 KB)
Gurasoen menpe bizi diren adingabekoak aitarekin edo amarekin erroldatzeko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 17 KB)
Gurasoaren erantzunkizunezko aitorpena adingabe emantzipatugabea Udal erroldan inskribatzeko edo helbidez aldatzeko  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 24 KB)
Adingabekoak familia unitatearena ez den beste etxe batean erroldatzeko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 19 KB)
Biztanleen errolda: eskaerak aurkezteko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( DOCX, 81 KB)