Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Eibarko langabetuek edo enplegu-hobekuntza egoeran dauden pertsonek prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzak (2023)

Deskribapena: Langabezian edo enplegu-hobekuntza egoeran dauden Eibarko pertsonek prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzak eskatzea.

Hona hemen baldintzak:

 • Prestakuntza-ekintza horiek 2022ko irailaren 1etik aurrera hasitakoak eta 2023an amaitutakoak behar dute izan.
 • Edo, bestela, 2023an hasi eta 2024ko ekainaren 30a baino lehen amaituko direnak.

Prestakuntza honek enplegagarritasun-aukerak hobetzea eta lan-merkatuan sartzeko aukera gehiago edukitzea du helburu. Ez dute dirulaguntzarik jasoko 2022ko deialdian sartutako prestakuntza-jarduerek, salbu eta beste ikastaro batzuk edo maila handiagoko ikastaro batzuk ez badira.

Horren harira, diruz lagunduko da lanbide-heziketako gradu ertain edo goi-gradu bat egitea, eta enplegagarritasuna handitzen duen beste edozein ikastaro egitea, baita hizkuntza-ikastaroak ere euskara izan ezik.

Gidabaimena lortzeko ikastaroak ere sartzen dira, A motakoak izan ezik (motozikletak).

Dirulaguntza prestakuntza-jarduera batengatik bakarrik eskatuko ahal izango da, beraz, ezingo da dirulaguntza eskaera bat baino gehiago egin pertsonako.

 

Hartzailea: Dirulaguntza hauek jaso ditzaketen pertsona fisikoak ondoko baldintza hauek beteko dituzte, baldin eta DLOren 13 artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez badaude:

 • Eibarren gutxienez 2020ko urtarrilaren 1etik erroldatuta egotea.
 • 2023ko urtarrilaren 1ean 23 urte edo gehiago izatea.
 • Langabezian edo enplegu-hobekuntza egoeran egotea dirulaguntzaren eskaera egiten den unean. Laguntza hauei begira, enplegu-hobekuntzako egoeratzat honako hauek hartzen dira: iraupen jakineko kontratuak (urte 1etik beherakoak), denbora partzialeko kontratuak eta hileko soldata garbia —aparteko pagen hainbanaketa barne— 1.200 €tik beherakoa izatea.
 • Prestakuntza-jarduera erabat gainditzea, hau da, prestakuntza-jarduera eta hura osatzen duten ikasgai guztiak gaindituta izatea. Hizkuntza-ikastaroak izanez gero, formazio-jarduera erabat gainditutzat joko da titulazio ofizial bat lortu bada. Gidabaimena eskuratzeko ikastaroak izanez gero, baimena lortzea izango da baldintza.

 

Eskaera egiteko epea: 2023ko ekainaren  21etik urriaren 27ra (biak barne).

Tramitazio kanalak: 

 • Elektronikoa: eskaera elektronikoki egiteko, derrigorrez, ziurtagiri digital bat edo B@K-Q eduki behar dituzu (tramiteak online egiteko informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu tramiteak elektronikoki egiteko laguntza atala). Eskaera elektronikoki egiteko, beheko loturan sakatu behar duzu, eskaera elektronikoki bete eta dagokion dokumentazioa erantsi. Tramiteari sarean edo online ekin aurretik, tramitea egiteko beharrezko dokumentazioa formatu digitalean prest duzula konprobatu, eta ondoren, tramiteari ekin.
 • Presentziala: PEGORA (Herritarren Zerbitzurako Bulegoa) Untzaga plaza 1. Beheko solairua. Itxaronaldiak saihesteko, hitzordua eska daiteke PEGORAn. Hitzordua nola eskatu:
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak adierazitako Administrazio Publikoetako erregistroetan. 

Dirulaguntzaren zenbatekoa: Eman daitekeen gehieneko dirulaguntza 500 eurokoa izango da.

Eskaeran 3 dirulaguntza-tarte ezarriko dira,  eta eskatzaileak eskatutako dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa markatu beharko du, justifikatu ahal izango dituen diruz lagun daitezkeen gastu-tartearen arabera. Ezarritako baldintzak betetzen badira, eskaeran adierazitako tarteari dagokion gehieneko zenbatekoaren gainean emango da dirulaguntza. Hauek dira ezarritako zerrendak:

 • Diruz lagun daitezkeen gastu justifikagarriak, 100 eurora artekoak: dirulaguntza emateko zenbatekoa, 100 euro.
 • Diruz lagun daitezkeen gastu justifikagarriak, 101 eta 250 euro bitartekoak: dirulaguntza emateko zenbatekoa, 250 euro.
 • Diruz lagun daitezkeen gastu justifikagarriak, 251 eta 500 euro bitartekoak: dirulaguntza emateko zenbatekoa, 500 euro.

Tarte bakoitzeko dirulaguntza emateko gehieneko zenbatekoa edozein dela ere, dirulaguntzaren ordainketa behar bezala justifikatutako gastuen zenbatekoarekin bat etorriko da, eta tarte bakoitzaren dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa izango da muga.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Langabezian edo enplegu-hobekuntzarako dauden pertsonek prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzaren eskaera-orria behar bezala beteta eta sinatuta. BAKARRIK eskaera Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak adierazitako Administrazio Publikoetako erregistroetan aurkezten bada.
 • Eskatzailearen NANa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANa edo horren balio bereko beste dokumenturen bat eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…). Ordezkapena Gipuzkoako Foru Aldundiko legezko ordezkarien erroldan erregistratuta egonez gero, ez da dokumentazio hau aurkeztu beharko.
 • Banku-kontuaren titulartasuna frogatzen duen agiria; eskatzaileak izan behar du kontuaren titularra. Agiri hauetako edozeinek balio du horretarako: Laburpen bankarioa; aurrezki-libreta; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo “Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Prestakuntza-ekintzan matrikulatu izanaren orria.
 • Langabezian egonez gero, izena emandako aldien ziurtagiria/txostena (LANBIDEk emana); ziurtagiriaren jaulkipen-data gehienez 15 eguneko antzinatasuna izango du eskabide-datatik.
 • Enplegu-hobekuntzarako izena emanda egonez gero, lan-kontratua eta azken hiru nominak.

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Garapen Ekonomikoa, Enplegua eta Berrikuntza.

Ebazpen organoa: Eibarko udaleko Alkatea.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/702607

Dirulaguntzaren ordainketa: Ez da ordainketarik aurreratuko dirulaguntza hauetan. Onuradunaren aldeko betebeharra aitortu eta ordaindu ahal izateko, nahitaezko baldintza izango da justifikazioa deialdian aurreikusitako moduan eta bertan adierazitako baldintzetan aurkeztea eta Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduko 84. artikuluak ezartzen duen eran egiaztatzea.

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa:

2024ko ekainaren 28a izango da onuradunak dirulaguntza emateko helburua bete duela justifikatzeko eta jasotako dirua zertan erabili den justifikatzeko epearen azken eguna.

Dirulaguntza justifikatzeko dokumentazioa honako leku hauetan aurkeztu ahal izango dira:

 • Elektronikoki, udal webguneko DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA tramitetik. Tramitea elektronikoki egiteko ziurtagiri digital bat (B@K-Q, NAN elektronikoa, IZENPE txartela, etab.) edukitzea beharrezkoa da.
 • Presentzialki, PEGORAn, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa, (Udaletxea, beheko solairua, Untzaga plaza 1). Itxaronaldiak saihesteko, hitzordua eska daiteke PEGORAn. Hitzordua nola eskatu:
 • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluak adierazitako Administrazio Publikoetako erregistroetan.

Dirulaguntza hauek JUSTIFIKATZEKO KONTUAren bidez justifikatu beharko dira. Horretarako, dokumentu edo agiri hauek aurkeztu beharko dira:

 • Prestakuntza-ekintza erabat gainditu izanaren egiaztagiria.
 • Matrikula-ordainketaren frogagiria.
 • Joan-etorrien gastuak ordaintzea eskatuz gero, prestakuntza-ekintza eman duen Zentroak emandako benetako asistentzia-egunei buruzko ziurtagiria eta egindako bidaien ordainketa-frogagiriak (txartelak, MUGI txartelaren mugimenduak, etab.). Joan-etorriak norberaren ibilgailuan eginez gero, dirulaguntzaren eskatzailea ibilgailuaren titularra edo ibilgailua erabiltzeko baimena duen pertsona dela egiaztatzen duen dokumentua eta ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiria.
 • Material didaktikoen kostua ordaintzeko eskatuz gero, material horiek derrigorrean erabili beharrekoak direla dioen egiaztagiria —prestakuntza-ekintza eman duen zentroak emandakoa— eta materialak ordaindu izanari buruzko frogagiria.

Deskargatu dokumentuak
Dirulaguntzaren deialdia 2023: prestakuntza-ekintzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 314 KB)
Eskaera orria: dirulaguntza prestakuntza-ekintzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 161 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 63 KB)
Nabigazioa