Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako diru laguntzak (2019)

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez dauden pertsonak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

 • Kotizaziopeko edo kotizaziorik gabeko pentsio bat jasotzen duen pentsioduna edo langabea izatea 2018ko abenduaren 31n.
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta baten titularra izatea 2018ko abenduaren 31n.
 • Eibarko udalerrian erroldatutakoa izatea, etxea bertan edukitzea eta bertan bizitzea, deialdi honetan eskaerak egiteko ezarritako epearen hasiera-egunaren aurreko 6 hileetan gutxienez.

 

Eskaera egiteko epea: 2019ko maiatzaren 14tik ekainaren 14ra (biak barne).

Diru-laguntzaren zenbatekoa: 200 €.

Tramitazio kanalak: 

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Eskatzailearen NANaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin dai-teke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Banku-kontuaren titularitatearen frogagiria, eskaera egin duen pertsonaren identitatearekin (DBE-ren titularra) bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: Laburpen bankarioaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo "Titular-kontua” izeneko orria behar bezala beteta banketxeak emandako zigiluarekin.
 • Dirulaguntzaren eskaeraren xede den jarduerarako beste diru-laguntzarik eskatu edo lortu bada, beste erakunde edo instituzio batzuetan jarduera berbererako egindako dirulaguntza eskabideen zerrenda, edo, hala balegoke, jasotako dirulaguntzena, bakoitzaren zenbatekoa eta helburua zehaztuta; horrela, ez da bikoiztasunik gertatuko dirulaguntzak ematean eta baliabideen esleipena modurik egokienean izatea ahalbidetuko da.

 

Eskaera egiten duen pertsonak ez ditu ondorengo dokumentuak aurkeztu beharrik izango, Eibarko udalari baimena ematen badio agiri horiek eskuratzeko. Horretarako “BALIABIDE EKONOMIKO GUTXIKO LANGABEEI ETA PENTSIODUNEI ZUZENDUTAKO DIRU-LAGUNTZAK: DOKUMENTUAK ESKURATZEKO BAIMENA” orria behar bezala beteta aurkeztu beharko du.

 • LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, 2018ko abenduaren 31n Diru sarrerak Bermatzeko Errenta baten titularra dela esaten.
 • 2018ko abenduaren 31n langabezian egonez gero, LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2018ko abenduaren 31n pentsioduna izanez gero, Gizarte Segurantzak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2018ko abenduaren 31n kotizatu gabekoen pentsioa jasotzen egonez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.

 

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa:

http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/453638

Udalak emandako diru-laguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Diru-laguntza hauek hartzailearen egoera jakin bat aintzat hartuta ematen dira, beraz, diru-laguntza eman aurretik –zuzenbidean onargarria den edozein frogabide erabiliz- hartzailea egoera horretan aurkitzen dela frogatu beharko da, besterik gabe, eta ez da bestelako justifikaziorik eskatuko; hala ere, egoera hori egiaztatzeko kontrolak ezar daitezke.

Diru-laguntzaren ordainketa, eskumena duen organoak diru-laguntza emateko proposamena onartu ondoren egingo da.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2019: baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako diru-laguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 174 KB)
Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako diru-laguntzak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 146 KB)
Titular-kontua  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 66 KB)
Dokumentuak eskuratzeko baimena  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 67 KB)
Nabigazioa