Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei eta elikagai-bankuaren programan sartutako pertsonei zuzendutako dirulaguntzak (2021)

Deskribapena: Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei eta elikagai-bankuaren programan sartutako pertsonei zuzendutako dirulaguntzen eskaera egitea.

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez dauden pertsonak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

Pentsiodunak eta langabeak:

 • 2020ko abenduaren 31n kotizaziopeko edo kotizaziorik gabeko pentsio bat jasotzen duen pentsioduna edo langabea izatea.
 • 2020ko abenduaren 31n Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baten titularra izatea.
 • Eibarren erroldatuta egotea, gutxienez 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

 

Elikagai-bankuaren programan sartutako pertsonak:

 • 2021eko apirilaren 30ean elikagai-bankuaren programan sartuta egotea.
 • Eibarren erroldatuta egotea, gutxienez 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

 

Eskaera egiteko epea: 2021eko irailaren 20tik urriaren 29ra (biak barne).

Dirulaguntzaren zenbatekoa: 200 €.

Tramitazio kanalak: 

 • Presentziala: Eskaerak PEGORAra sartzeko atearen ondoan dagoen postontzian utzi beharko dira (autozerbitzuko makina dagoen tokian).  Postontzia asteko egun guztietan eskuragarri egongo da (igande eta jaiegunetan barne), 07:30etik 21:30era.

 

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei eta elikagai-bankuaren programan sartutako zuzendutako dirulaguntzak eskatzeko orria behar bezala beteta.
 • Legezko ordezkapenaren kasuan, legezko ordezkariaren NANaren edo horren balio bereko beste dokumenturen baten fotokopia eta ordezkapena dokumentu bidez egiaztatua. Egiaztapen hori, zuzenbidean baliozkotzat har daitekeen edozein bitartekoren bidez egin daiteke (notario-ahalordeak, eskriturak…).
 • Banku-kontuaren titularitatearen frogagiria, eskaera egin duen pertsonaren identitatearekin (DBE-ren titularra edo elikagai-bankuaren programan sartutako pertsona) bat etorri behar dena. Ondoko dokumentu hauetatik edozein da balioduna: laburpen bankarioaren fotokopia; aurrezki-libretaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria; edo dirulaguntzarako eskaeran banketxeak emandako zigilua.

 

Eibarko Udalak ondorengo 4 dokumentuak kontsultatu eta/edo eskatuko ditu, interesdunak aurka egiten ez badu behintzat. Aurka egonez gero, dirulaguntza eskaeran inguruabar hori adierazi beharko du, bai eta aurka egiteko arrazoiak ere (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 21 art.), eta dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du.

 • 2020ko abenduaren 31n Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baten titularra izanez gero, LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2020ko abenduaren 31n langabezian egonez gero, LANBIDEk luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2020ko abenduaren 31n pentsioduna izanez gero, Gizarte Segurantzak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.
 • 2020ko abenduaren 31n kotizatu gabekoen pentsioa jasotzen egonez gero, Gipuzkoako Foru Aldundiak luzatutako egiaztagiria, hori horrela dela esaten.

 

Udalak ofizioz egiaztatuko du erroldatze-baldintza betetzen dela eta, hala badagokio, pertsona hori elikagai-bankuaren programan sartuta dagoela.

Sail arduraduna: Eibarko udaleko Gizartekintza.

Ebazpen organoa: Eibarko udaleko Alkatea.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/573904

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Dirulaguntza hauek hartzailearen egoera jakin bat aintzat hartuta ematen dira, beraz, dirulaguntza eman aurretik –zuzenbidean onargarria den edozein frogabide erabiliz- hartzailea egoera horretan aurkitzen dela frogatu beharko da, besterik gabe, eta ez da bestelako justifikaziorik eskatuko; hala ere, egoera hori egiaztatzeko kontrolak ezar daitezke.

Dirulaguntzaren ordainketa, eskumena duen organoak dirulaguntza emateko proposamena onartu ondoren egingo da.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2021: baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei eta elikagai-bankuaren programan sartutako pertsonei zuzendutako dirulaguntzak  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 247 KB)
Baliabide ekonomiko gutxiko langabeei eta pentsiodunei zuzendutako dirulaguntzak eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 119 KB)
Nabigazioa