Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

“UMEAK ESKOLARA” programari dagozkion dirulaguntzak (2019)

Deskribapena: “Umeak eskolara” programari dagokion dirulaguntzaren eskaera egitea.

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez dauden pertsona fisikoak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

  • 2004ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 31ra jaiotako ume baten guraso edo tutore izatea eta umea Eibarren etengabe erroldatuta egotea 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko maiatzaren 31ra bitartean.

 

Eskaera egiteko epea: 2019ko irailaren 2tik urriaren 31ra (biak barne).

Eskaerak aurkezteko tokia: Eskaerak, Eibarko Merkatalgune Irekia Elkartearen bulegoan entregatuko dira,  Gipuzkoako Merkatarien Elkarteak Untzaga plazako 7aren  behean -3. lokala-  duen egoitzan. Hona hemen ordutegia:

  • Irailaren 2tik 13ra: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara.
  • Irailaren 16tik urriaren 31ra, astelehenetik ostegunera, goizez: 09:00-14:00; arratsaldez: 16:00-18:30. Ostiraletan: 08:00-15:00.

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa: Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 60,10 € izango da ume bakoitzeko.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • “Umeak eskolara” diru-laguntza eskaera behar bezala beteta.
  • Dirulaguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo bankuko kontuaren titulartasunari buruzko datuak egiaztatzeko dokumentua. Dirulaguntza eskatzen duena eta libretaren edo kontuaren titularra, pertsona berbera izango da. Egiaztagiri legez hauek onartuko dira: libretaren edo bankuko laburpenaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria edo dirula-guntzarako eskaeran banketxeak emandako zigilua.
  • Eibarko dendetan 2019ko irailaren 1etik urriaren 31ra bitartean egindako gastuen frogagiriak. Diruz lagundu dai-tezkeen gastu bakarrak hauek dira: arropak, oinetakoak kirol materiala, eskolarako gauzak (testuliburuak izan ezik), betaurrekoak eta lentillak. Fakturak, dirulaguntzaren titularraren izenean egon behar dira eta argi eta garbi azaldu behar dute zeintzuk izan diren erositako gauzak. Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 60,10 € izango da ume bakoitzeko.
  • Eskatzailea umearen tutorea balitz, tutoretza egiaztatzen duen dokumentazioa.

 

Sail arduraduna: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Ebazpen organoa: Tokiko Gobernu Batzarra.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/467683

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Dirulaguntza onuradunari eman eta ordain dakion, nahitaezko baldintza batzuk bete beharko ditu; dokumentazioa deialdian zehazten den moduan eta forman aurkeztu beharko du, erakunde laguntzaileak egiaztatu beharko du interesdunak nahitaezko baldintzak betetzen dituela dirulaguntza eskatu ahal izateko eta Udalak egiaztatuko du interesdunaren erroldatzea eta adina eta dirulaguntzaren titular izatea.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2019: UMEAK ESKOLARA  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 278 KB)
"Umeak eskolara” dirulaguntza eskatzeko orria  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 884 KB)
Nabigazioa