2013ko Sanjuanetan salmenta-postuak jartzeko onartuak izan diren eskaeren behin-betiko zerrenda.

2013/06/10

Eibarko Udaletxeko Areto Nagusian 2013ko maiatzaren 31n zozketa egin ondoren, onartuak izan diren eskaeren behin-betiko zerrenda argitaratzen da.

Zerrenda hau Udalaren web orrian, ediktu taulan eta PEGORAn (Herritarren Zerbitzurako Bulegoan) egongo da ikusgai.

Baimena 2013ko ekainaren 23ko 16:00etan hasita ekainaren 25eko 23:00etara artekoa da.

Ordaindu beharreko tasa eskudirutan ordainduko zaio Udaleko ordezkariari, okupazioaren unean bertan, Udaleko ordezkariak baimenari dagokion dokumentazioa eskatu ahal izango du.