2022ko maiatzaren 30ean Udalbatzarrak onartu dituen proposamenak

2022ko maiatzaren 30ean egindako udalbatzaren irudia.

2022ko maiatzaren 30ean egindako udalbatzaren irudia.

2022/05/31

Besteak beste, Udalsarea 2030 (Udal Herri Jasangarrien Euskal Sarea) akordioa berritzea onartu zen, bai eta diru-laguntzen plan estrategikoaren eranskinaren eta diru-laguntza izendunen eranskinaren zenbait aldaketa ere.

2022ko maiatzaren 30ean egindako ohiko osoko bilkuran ondorengo gaiak onartu ziren:

1. Udalbatzak 2022ko apirilaren 25ean eta maiatzaren 3an  egindako bilkurei dagozkien akta-zirriborroak.

2.  Alkatetzak emandako ebazpenen kontu-ematea.

3. Udalsarea 2030 akordioa berriztea (Udal Herri Jasangarrien Euskal Sarea).

4. Dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena eta dirulaguntza izendunen eranskina aldatzeko proposamena. (Ongi etorri berbetanera)

5. Dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena eta dirulaguntza izendunen eranskina aldatzeko proposamena. (Eta Kitto astekaria).

6. Dirulaguntzen plan estrategikoa aldatzeko proposamena eta dirulaguntza izendunen eranskina aldatzeko proposamena. (Armagiñak Asociación de armeros, grabadores y damasquinadores de Eibar).

Informazio guztia kontsultatzeko, ikusi onartutako proposamenen dokumentua.

2022ko maiatzaren 30ean Udalbatzak egindako Osoko Bilkuraren bideoa