2022ko azaroaren 2an Udalbatzarrak onartu dituen proposamenak

2022ko azaroaren 2an egindako osoko bilkuraren irudia.

2022ko azaroaren 2an egindako osoko bilkuraren irudia.

2022/11/03

Besteak beste, honako gai hauek onartu ziren: hasierako onespena ematea eremu publikoa mahai eta aulkiekin, salgaiekin edo bestelako elementu batzuekin okupatzeari buruzko udal Ordenantzaren aldaketari, baita 2022rako ordainsarien igoera ere.

2022ko azaroaren 2an egindako ohiko osoko bilkuran ondorengo gaiak onartu ziren:

1. 2022ko irailaren 26ko eta urriaren 13ko egindako bilkurei dagozkien akta-zirriborroak.

2. Kontu-ematea: azaroaren 25erako adierazpena, 2022ko emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna dela eta. Sexu-jazarpena eta emakumeen aurkako beste sexu-indarkeria mota batzuk espazio publikoetan.

3. Kontu-ematea: erakunde-adierazpena Udalean eta udalerrian Euskaraldiaren  hirugarren edizioa sustatzeko.

4. Alkatetzak emandako ebazpenen berri ematea.

5. Kontu-ematea: Josu Mendicute Rodríguez jaunak erabateko dedikazioko erregimenari uko egitea

6. Hasierako onespena ematea eremu publikoa mahai eta aulkiekin, salgaiekin edo bestelako elementu batzuekin okupatzeari buruzko udal Ordenantzaren aldaketari.

7. 2022rako ordainsarien igoera.

Informazio guztia kontsultatzeko, ikusi onartutako proposamenen dokumentua.

2022ko azaroaren 2an Udalbatzak egindako Osoko Bilkuraren bideoa