2021eko martxoaren 29an Udalbatzarrak onartu dituen proposamenak

2021eko martxoaren 29an egindako bilkura telematikoaren irudia.

2021eko martxoaren 29an egindako bilkura telematikoaren irudia.

2021/03/30

Udalbatzak, beste gai batzuen artean, langileen ordainsarien% 0,9ko igoera onartu zuen, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen arabera, bai eta Eibarko EAJ-PNV udal-taldeak herritarren parte-hartzea eta gardentasuna ahalbidetzeko aurkeztutako mozio bat ere. Mozio hori aho batez onartu zen.

2021eko martxoaren 29an egindako udalbatzarrean ondorengo gaiak onartu ziren:

1.   2021eko otsailaren 22an Udalbatzak egindako bilkurari dagokion akta-zirriborroa  onartzea eta 2019ko ekainaren 15ean Udalbatzaren aktan ikusitako akatsa zuzentzea.
2.   Alkatetzaren ebazpenen berri ematea.
3.   Alkatetzaren ebazpenen berri ematea, Tokiko Gobernu Batzarreko kideak izendatzeari, alkateordeak izendatzeari, batzorde aholkularietako Batzordeburuen ordezkaritzari eta ordezkaritza bereziei buruz.
4.   Eibarko EAJ-PNV udal taldeak Garapen Ekonomiko, enplegu eta berrrikuntza Batzorde aholkularian egin duen bokal-aldaketaren berri ematea.
5.   PSE-.EE (PSOE) udal taldeak hainbat batzordeetan egin duten bokal aldaketaren berri ematea.
6.   PSE-.EE (PSOE) udal taldeko bozeramaile aldaketaren berri ematea.
7.   Kontu-ematea. Kontu-hartzaileak egindako txostena: eragozpen-oharra.
8.   Alkatetzaren proposamena, Kirol Patronatuko Zuzendaritza Kontseiluko kidea edo bokala izendatzekoa.
9.   Alkatetzaren proposamena, Debabarreneko Mankomunitatean izango den udal ordezkaria izendatzekoa.
10.   Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua arautzen duen Udal Araudiaren aldaketari  hasierako onespena ematea.
11.   Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen aldaketaren hasierako onespena.
12.   Torrekua kaleko 1ean (Osasun-zentro zaharra) dagoen ondasun higiezina Eibar-Ermua Gurutze Gorriari doan lagatzea.
13.   Dirulaguntzen plan estrategikoaren eranskina eta dirulaguntza izendunen eranskina aldatzeko proposamena.
14.   Langileen ordainsarien % 0,9ko igoera, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legearen arabera.
15.   Eibarko EAJ-PNV taldeak aurkeztu duen mozioa, herritarren partehartzea eta gardentasuna ahalbidetzeko.
16.   Miguel de los Toyos Nazabal jaunak  aurkeztutako zinegotzi kargu-uztearen berri ematea.
Informazio guztia kontsultatzeko, ikusi onartutako proposamenen dokumentua.

2021eko martxoaren 29an Udalbatzak egindako Osoko Bilkuraren bideoa