“DIRULAGUNTZAK IKASLEEI” programari dagozkion dirulaguntzak (2020)

"Dirulaguntzak ikasleei (2020)" programako informazioa eta dokumentazioa duten gutunak herritarren eskura egongo dira PEGORAko sarreraren ondoko atean.

Deskribapena: “dirulaguntzak ikasleei” programari dagokion dirulaguntzaren eskaera egitea.

Hartzailea: Dirulaguntzen Lege Orokorraren 13. artikuluan ezartzen diren debeku horietako baten ere sartuta ez dauden pertsona fisikoak eta baldintza hauek betetzen dituztenak:

  • Eibarren etengabe erroldatuta egotea 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko maiatzaren 31ra bitartean.
  • 1995ko urtarrilaren 1etik 2004ko abenduaren 31ra bitartean jaiotakoak.
  • Irakaskuntza arautuko edo lanbide-hezkuntza alorreko ikaslea izatea. Ohiko ikasturtearen pareko iraupena duten masterrak eta doktoregoak ere diruz lagunduko dira; baita helduen hezkuntzarako zentro publikoetan egiten diren ikasketak ere (HHE). Laguntza hauetatik kanpo geratzen da prestakuntza osagarria (hizkuntzak, informatika –erabiltzaile ezagutza-, gidabaimena...).

 

Eskaera egiteko epea: 2020ko irailaren 1etik urriaren 30era (biak barne). "Dirulaguntzak ikasleei (2020)" programako informazioa eta dokumentazioa duten gutunak herritarren eskura egongo dira PEGORAko sarreraren ondoko atean.

Eskaerak aurkezteko tokia: Eskaerak, Eibarko Merkatalgune Irekia Elkartearen bulegoan entregatuko dira, Untzagako dorrearen alboan, Eibarko Txikito Kalean 1 AC sarbidean duen egoitzan. Hona hemen ordutegia:

  • Irailaren 1etik 14ra: astelehenetik ostiralera, 08:00etatik 14:00etara.
  • Irailaren 15etik urriaren 30era, astelehenetik ostegunera, goizez: 09:00-14:00; arratsaldez: 16:00-18:30. Ostiraletan: 08:00-15:00.

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa: Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 120,20 € izango da ikasle bakoitzeko.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

  • Dirulaguntzak ikasleei eskaera behar bezala beteta.
  • Dirulaguntza kobratu nahi den aurrezki-libretaren edo bankuko kontuaren titulartasunari buruzko datuak egiaztatzeko dokumentua. Ikaslea adinez nagusia bada, kontuaren titulartasuna ikaslearena berarena izango da. Adin txikikoa balitz, aita, ama edo tutorearena. Egiaztagiri legez hauek onartuko dira: libretaren edo bankuko laburpenaren fotokopia; banketxeak luzatutako ziurtagiria; dirulaguntzarako eskaeran banketxeak emandako zigilua.
  • 2020ko irailaren 1etik urriaren 30era bitartean gutxienez Eibarko bi denda desberdinetan egindako gastuen fakturak, dirulaguntzaren titularraren izenean egindakoak. Fakturan argi eta garbi azaldu behar da zeintzuk izan diren erositako gauzak. Diruz lagundu daitezkeen gastu bakarrak hauek dira: arropak, oinetakoak kirol materiala, eskolarako gauzak (testuliburuak izan ezik), betaurrekoak eta lentillak. Dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 120,20 € izango da ikasle bakoitzeko.
  • Matrikularen egiaztagiria.
  • Bankuko kontuaren titularra ikaslearen tutorea izanez gero, hori egiaztatzen duen dokumentazioa.

 

Sail arduraduna: PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Ebazpen organoa: Eibarko udaleko Alkatea.

Ebazteko gehieneko epea: eskaera egiten den egunetik zenbatuta, sei hilabetekoa izango da.

Dirulaguntzen Datu-Base Nazionalean argitaratutako informazioa: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/516384 

Udalak emandako dirulaguntzaren justifikazioa edo zuriketa: Dirulaguntza onuradunari eman eta ordain dakion, nahitaezko baldintza batzuk bete beharko ditu; dokumentazioa deialdian zehazten den moduan eta forman aurkeztu beharko du, erakunde laguntzaileak egiaztatu beharko du interesdunak nahitaezko baldintzak betetzen dituela dirulaguntza eskatu ahal izateko eta Udalak egiaztatuko du interesdunaren erroldatzea eta adina eta dirulaguntzaren titular izatea.

 

Deskargatu dokumentuak
Deialdia 2020: dirulaguntzak ikasleei  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 315 KB)
Eskaera orria: dirulaguntzak ikasleei  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 233 KB)
Nabigazioa