Agertzeko deia, soldata eta lansarien bahikuntza jakinarazteko

Dokumentu-zenbakia
ID0100-000034/2024
Iragarki-taulan argitaratzeko lehen eguna
2024/02/02
Iragarki-taulan argitaratzeko azken eguna
2024/02/19
Erakundea
Eibarko udala - DIRUZAINTZA / TESORERIA

ministerioplaneuropa