Konpromisoak

KALITATEA HOBETZEKO KONPROMISOAK

 

KONPROMISOEN ADIERAZLEAK

(Nola neurtu)

Ikasleak eta familiak begirunez eta profesioanaltasunez artatzea.

7,5 lortzea erabiltzailearen asebetetze-inkestan.

Ikasleen eta familien asebetetze-maila, jasotako informazioari, eskuragarritasunari eta tratuari dagokienez.

 

Matrikulazioari buruzko informazioa eskura izatea kanal desberdinetan.

7,5 lortzea erabiltzailearen asebetetze-inkestan.

Ikasleen eta familien asebetetze-maila, matrikulazioaren informazioari dagokionez.

 

Instrumentuen lagapenari buruzko informazioa igortzea balizko erabiltzaileei.

6,5 lortzea erabiltzailearen asebetetze-inkestan.

Ikasleen eta familien asebetetze-maila, instrumentuen lagapenari dagokionez.

Instalazio eta ekipamendu egokiak edukitzea eskolak emateko.

7,5 lortzea erabiltzailearen asebetetze-inkestan.

Ikasleen eta familien asebetetze-maila, instalazioei eta ekipamenduari dagokienez.

Irakasle profesional eta motibatuak edukitzea eta etengabeko prestakuntzan dihardutenak.

7,5 lortzea erabiltzailearen asebetetze-inkestan.

Ikasleen eta familien asebetetze-maila, irakasleei dagokienez.

Konpromisoen betetze-maila

Gure konpromisoen betetze-mailaren jarraipena egingo dugu, eta horretarako hainbat adierazle ezarri.  Datuak bi urtetik behin jaso eta behar diren ondorioak aterako dira.

Jarraipen horri dagokion informazioa Eibarko Udalaren web-orrian argitaratuko da.

Hartutako konpromisoak ez betetzea konpentsatzeko neurriak 

Hartutako konpromisoren bat ezin bada behar bezala bete, aztertu egingo dira arrazoiak eta neurriak hartuko dira zerbitzua hobetzeko, betiere neurri horiek gure esku baldin badaude.

Zerbitzuarenak ez diren arrazoiengatik ezin badira konpromisoak behar bezala bete, berehala hartuko dira neurriak erabiltzaileek kalterik jasan ez dezaten.