Araudia eta legeak

  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
  • 9/1992 Dekretua, 1992ko urriaren 27koa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Musika Eskolak arautu gabeko Musika Irakaskuntzako Ikastetxeen sorrera eta funtzionamendua ezartzen dituena.
  • Barne Araudiko Erregelamendua.
  • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzkoa.
  • 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa.