Araudiak eta legeak

  • Azaroaren 25eko 29/1983 HABESEA legea, HABE erakundea sortzen eta euskaltegiak arautzen dituena.
  • Uztailaren 22ko 179/2003 Dekretua, euskaltegien jarduera eta finantzazioa arautzen dituena. (kurrikulua, lokalen baldintzak, hautaketa prozesua…)
  • HABEren Zuzendari Nagusiaren ebazpena, 2005eko uztailaren 27koa, HABEk deialdiz eskaintzen dituen diru-laguntzak eskuratzeko euskaltegiek bete behar tuzten oinarrizko baldintzak ezartzen dituena.
  • Ikasturtero HABEren zuzendari nagusiak ateratzen duen Ebazpena, udalen edo udal erakundeen menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, diru-laguntzak emateko baldintzak ezartzen dituena.
  • Ikasturteko Jardunbidea
  • Udal Ordenantza, Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasena.
  • Egutegi fiskala.
  • 15/1999 Lege Organikoa, abenduren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesten dituena.
  • Datu Pertsonalak Babesteko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamendua (RGPD).
  • Euskararen Ordenantza