Konpromisoak

KALITATEA SUSTATZEKO KONPROMISOAK:

 

KONPROMISOEN ADIERAZLEAK

(Nola neurtuko dugu)

 • Gure instalazioak herritar guztientzat irisgarriak izatea. 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.
 • Eraikinaren irisgarritasun baldintzei buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 • Langile profesionalak, motibatuak eta etengabeko formazioan ari direnak izatea. Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Irakasleen profesionaltasunari buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 • Ikaslearen beharrizanak eta helburuak betetzen laguntzen duen irakaskuntza pertsonalizatua eta kalitatezkoa eskaintzea. Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Irakaskuntza pertsonalizatuari eta kalitatezkoari buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 • Herritarra era zuzenean, atseginean eta egokian hartu eta modulu, maila, ordutegi, matrikulazio, azterketak, diru-laguntza eta abarrei buruzko informazio zehatza eta argia eman. Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Emandako informazioa, eskuragarritasuna eta arretari buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila

 

 • Herritarrei, informazioa eskatzen dutenean, gehienez ere, hiru laneguneko epean erantzutea.  Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Eskaera edo kontsultak egindakoan, erantzuteko epeari buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.
 • Ikasleei ikasturte hasieran ikastaroaren helburuak ematea Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 9ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Ikasleen zenbateko ehunekoak jaso dituen ikastaroaren helburuak.

 

 • HABEren egiaztatzegintzari eta azterketa deialdiei buruzko informazioa garaiz ematea. 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.
 • HABEren egiaztatzegintza eta azterketa deialdiak direla eta, emandako informazioari buruz, Ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 • Euskararen normalizaziorako proiektuetan eragile biziak izatea (hitzaldiak, antzerkiak, bisita gidatuak, filmazpit..). Ikasleen asetasun inkestan 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Euskaltegiak antolatzen dituen ekintzak (antzerkia, hitzaldiak..) euskararen normalizaziorako egokiak izateari buruz, ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 • Euskaltegiko liburutegian eskaintza handia eta egokia izatea, eguneratuta izatea. 10etik gutxienez 8ko puntuazioa ateratzea.

 

 • Euskaltegiko liburutegiaren eskaintzari buruz ikasleei egindako inkestan lortutako asetasun maila.

 

 

Konpromisoen betetze-maila

Gure konpromisoen betetze-mailaren jarraipena egingo dugu, eta horretarako, hainbat adierazle ezarri. Datuak urtero jaso eta aztertu egingo ditugu, eta behar diren ondorioak aterako. Jarraipen horri dagokion informazioa Eibarko Udalaren web-orrian argitaratu egingo da.

Aitortutako konpromisoen ez betetzeak konpentsatzeko har daitezkeen neurriak zehaztu 

Zerbitzuarenak ez diren arrazoi ez ohikoak direla eta, hartutako konpromisoak behar bezala betetzen ez badira, Euskaltegiak ahalik eta arinen hartuko ditu beharrezko neurriak, erabiltzaileek ondoriorik jaso ez dezaten.