Konpromisoak

KALITATEA SUSTATZEKO KONPROMISOAK:

 

KONPROMISOEN ADIERAZLEAK

(Nola neurtuko dugu)

Informazioa aldizka ematea 4 hedabideren bitartez (www.armia-eibar.eus, gipuzkoakomuseoak.net, e-kultura, Diario Vasco lokala)

 

 

Informazioa azaldutako hedabide kopurua zenbatuta

 

Museoari eta haren edukiei buruzko informazioa 4 hizkuntzatan ematea:

Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez, frantsesez

 

Informazioa azaldutako hizkuntza kopurua zenbatuta

 

Erabiltzaileak eta bisitariak zuzentasunez eta adeitasunez artatzea, hizkuntza argia eta zehatza erabilita

 

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

Nola baloratzen dituzu jasotako informazioa eta arreta?

 

Edukiak argiak eta egokiak izatea

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

Nola baloratzen dituzu edukiak?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

Bisita interesgarria izatea eta ezagutzak eta esperientzia ona ematea

 

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

Zenbat ikasi duzu, zure ustez?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

Gidariaren azalpenak argiak, egokiak eta fidagarriak izatea eta gidariak azalpenetarako gaitasuna izatea

 

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

Gidariaren azalpenak interesarekin jarraitu dituzu?

Azalpenak argiak, egokiak eta fidagarriak dira?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

Bisita gidatuaren iraupena egokia izatea

 

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

 

Egokia da bisita gidatuaren iraupena?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

 

Instalazioak erosoak izatea eta erraz sartzeko modukoak

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

Instalazioak erosoak eta erraz sartzeko modukoak iruditzen zaizkizu?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

Aldi baterako intereseko erakusketak garatzea

 

Bisitariei urtero egindako galdetegien bidez

 

Nola baloratzen dituzu antolatzen ditugun aldi baterako erakusketak?

%80an emaitza positiboak lortzea

 

 

Eskaera jaso eta 8 egun balioduneko gehieneko epean erantzutea ikertzaileek museoko funtsak kontsultatzeko, liburutegira eta artxibora sartzeko eta argazki-artxiboen kopiak egiteko egindako eskaerei eta baita argazkiak egiteko, filmatzeko eta argazkien erreprodukzioetarako eskaerei ere

 

 

Epearen barruan erantzundako eskaera kopurua eta ehunekoa (%)

Epe barruan erantzundako eskabideak %100 izatea lortzea

 

Urtean gutxienez umeentzako 4 tailer antolatzea, familientzat eta beste batzuk

 

 

Antolatutako tailer kopurua zenbatuta

 

Taldeentzako bisita gidatuak egiteko eskaerak, gutxienez 10 eguneko aurretiaz egin beharko direnak, eskaera jaso eta 48 orduko gehieneko epean erantzutea

 

48 ordu baino epe laburragoan emandako erantzunen kopurua zenbatuta

 

Epe barruan erantzundako eskabideak %100 izatea lortzea

 

 

Gutxienez, 60 bisita gidatu egitea urtean, hainbat kolektibori zuzenduak: horien artean gutxienez bisita bat heziketa behar bereziak dituzten eskola-umeentzat izatea

 

 

Urtean egindako bisita gidatu kopurua zenbatuta

 

Urtean doako 18 bisita gidatu eskaintzea

 

 

Urtean egindako bisita gidatu kopurua zenbatuta

 

Urtean gutxienez formazio jarduera 2 antolatzea (ikastaroak, hitzaldiak, topaketak) publiko nagusiari zuzenduak

 

 

Urtean egindako jarduera kopurua zenbatuta

 

 

Urtean gutxienez aldi baterako 3 erakusketa egitea Eibarko industriaren gaia hartuta

 

 

Urtean egindako erakusketa kopurua zenbatuta

 

 

Gure materialak beste erakunde batzuei uztea edo lagatzea, betiere horretarako baldintzak betetzen badira, eskaera jaso eta 20 egun balioduneko gehieneko epean

 

 

20 egun baliodun baino epe laurragoan utzitako piezen kopurua eta ehunekoa (%) zenbatuta

 

 

Konpromisoen betetze-maila

Gure konpromisoen betetze-mailaren jarraipena egingo dugu, eta horretarako, hainbat adierazle ezarri. Datuak aldian-aldian jaso eta aztertu egingo ditugu, eta behar diren ondorioak aterako ditugu. Jarraipen horri dagokion informazioa argitaratu egingo da.

Aitortutako konpromisoen ez betetzeak konpentsatzeko har daitezkeen neurriak zehaztu 

Museoak zerbitzuen kartan adierazitako konpromisoak bete ez dituela uste duten erabiltzaileek erreklamazio-idatzia igor dezakete horren ardura duen unitatera.

Ez betetzea gertatuz gero, zerbitzuen kartaren arduradunak interesatuari jakinaraziko dio zergatik ezin izan den konpromisoa bete eta zein neurri hartu diren antzemandako hutsa ahal izanez gero zuzentzeko, eta barkamena eskatuko dio.