Erabiltzaileen betebeharrak

Hauxek izango dira Armagintzaren Museora hurbiltzen diren hiritarren betebeharrak:

  • Bai beste erabiltzaileekin, bai langileekin jarrera zuzena eta egokia izatea. Errespetuz jokatzea
  • Barne-arauak betetzea
  • Instalazioak eta baliabideak zuzen eta egoki erabiltzea
  • Tasak ordaintzea, hala dagokionean.
  • Hitzartutako bisitetara garaiz iristea