Gela polibalentea

Liburutegiko gela polibalentea taldekako lanak egiteko da batez ere, baina beste erabilera batzuk ere baditu.

Langela moduan erabiltzeko honako urratsak eman behar dira:

  • Liburutegiko kontrolean txanda eskatu behar da.
  • Taldeko batek Liburutegiko karneta edo NANa aurkeztu beharko du. 
  • Taldearen arduradunak idazki bat sinatu beharko du. Idazki horretan honako konpromiso hauek hartuko ditu: langela baldintza onetan uztea eta kalteren bat balego egun horretan kalte horien konponketak bere gain hartzea.

Ikasteko ere erabili ahal da:

Liburutegia itxita dagoen bitartean, gela hau zabalik lagako da ikasi nahi duenarentzat.

Gehien jota 36 lagun sartu ahal dira.

Ez dira Liburutegiko zerbitzuak eskainiko, hau da, mailegua, Interneterako sarrera ordenagailuetatik (WIFIa bai), prentsa...

Liburutegiak antolatzen dituen jarduetarako:

Liburutegiak jarduerak antolatzen dituenean gela hau erabiliko du.

Jarduerarik ez badago, lantaldeak onartuko dira goian aipatutako baldintzetan.