Automailegua

Liburutegiak makina bat du mostradorearen ondoan. Bertan zuk egin ahal izango dituzu zure maileguak, mostradoretik pasatu gabe.

  • Makina erabiltzeko Liburutegiko karneta beharko duzu.
  • Automailegurako baldintzak mostradorean egindako maileguaren berdinak dira.
  • GARRANTZITSUA: Hobe da erreziboa eskatzea eta egindako eragiketa guztiak ondo egin diren konprobatzea.