Zerbitzuak

Publizitate aktiboari dagozkion edukiak

 • Publizitate aktiboari buruzko edukiak argitaratu eta eguneratu
 • Emateko era: 
  • Udal web-orria eta Gardentasunerako Ataria
  • Gizarte-sareak

Informazio publikoaren eskaerak

 • Informazio publikoaren eskaerak aztertu, onartuko diren edo ez erabakitzeko.
 • Informazio eskaerak tramitatu. Espedienteen jarraipena egin, ebazpena egin arte.
 • Herritarren erreklamazioak aztertu, informazio publikoa bere osotasunean eman ez denean edo edo modu partzialean eman denean
 • Emateko era: 
  • Aurrez aurre
  • Elektronikoki / Web-orria
  • Posta bidez

Gardentasunerako Legeak

 • Udal sail, zerbitzu eta unitateei aholkularitza ematea gardentasuneko legeen eskakizunak modu egokian betetzeko.
 • Emateko era: 
  • Aurrez aurre
  • Posta elektronikoa

Prozedurak eta dokumentuak

 • Udal gardentasunerako kudeaketan erabili beharreko prozeduren eta dokumentuen normalizazioa bultzatzea.
 • Emateko era: Udal sail, zerbitzu eta unitateetan

Udal gardentasuna: asebetetze maila eta memoria

 • Udal gardentasunarekiko asebetetze mailaren jarraipena egin.
 • Udal Gardentasunaren urteko memoria egin.
 • Udal Gardentasuna sustatu eta bultzatu
 • Emateko era: 
  • Aurrez aurre
  • Udal webgunea eta Gardentasunerako Ataria
  • Gizarte-sareak
  • Posta bidez