Zeramika eskola: 2021/2022 ikasturtea

2021/2022 ikasturterako matrikulazioa

Tramitatzailea:

Eibarko Udaleko Kultura saila.

Taldeak eta ordutegiak:

Umeak, gazteak eta helduak (8 urtetik aurrera):

 • Asteazkenak 15:00 – 17:00
 • Asteazkenak 17:00 – 19:00


Gazteak eta helduak (12 urtetik aurrera):

 • Astearteak eta ostegunak 17:00 – 19:00
 • Astearteak: 17:00 – 19:00
 • Ostegunak: 17:00 – 19:00

Helduak (16 urtetik aurrera):

 • Astearteak eta ostegunak 19:00 – 21:00
 • Astearteak: 19:00 – 21:00
 • Ostegunak: 19:00 – 21:00

Matrikulak aurkezteko tokia:

PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Matrikulak aurkezteko epea:

- Matrikula berritzerako 2021eko maiatzaren 24tik ekainaren 11ra (biak barne).

- Ikasle berriendako 2021eko ekainaren 1etik 18ra (biak barne).

 

Aurkeztu beharreko agiriak:

Matrikula-orria behar bezala beteta eta sinatuta.

matrikulen berritzea

ikasle berriak

Tarifa bereziak eskatzen badira:

-   Familia-unitate bereko hainbat kideren matrikularako: egindako matrikulen fotokopiak.

-   Familia ugarien kasuan, familia ugariaren tituluaren kopia.

-   Familia unitatearen diru-sarreren arabera:

 • Aurreko urteko Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren aitorpena. Aitorpen hori egitera behartuta egon ezean, inguruabar hori egiaztatzeko ziurtagiria ekarri behar da, baita familia-unitateko kide guztien urte horretako informazio fiskala. Matrikula egiterakoan dokumentazio hau eskuratu ez bada, 2021eko irailaren 17a arteko denbora dago PEGORAn aurkezteko.
 • Familia Liburuaren fotokopia.
 • Elkarbizitza-bolantea, matrikulazio egunekoa (PEGORAn eskuratu daiteke).


% 75eko hobaria
 eskatzen bada, eta Eibarko Udalari beharrezko datuak/dokumentuak zuzenean eskuratzeko baimena ematen ez bazaio matrikula orrian:

-  Matrikulatutako adingabearen tutela duen pertsona hori matrikulazio-urtearen aurreko urteko abenduaren 31n Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baten edo Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntzaren titularra dela egiaztatzen duen dokumentua

-   Matrikulatutako pertsonaren errolda bolantea.

Oharra: 2021eko irailaren 17a baino lehen baja eskatzen dutenek, matrikularen zenbateko osoaren %10a ordaindu beharko dute. Baja beranduago eskatuz gero, matrikularen % 100a ordaindu beharko dute.

 

Deskargatu dokumentuak
Matrikula berritzeko inprimakia  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 146 KB)
Ikasle berriendako inprimakia  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 146 KB)