Dibujo eskola: 2021/2022 ikasturtea

2021/2022 ikasturterako matrikulazioa

Tramitatzailea:

Eibarko Udaleko Kultura saila.

Taldeak eta ordutegiak:

Umeak (8-12 urte):

  • Astelehenak eta asteazkenak 17:15 – 18:45   22 PLAZA  
  • Astearteak eta ostegunak       17:15 – 18:45   22 PLAZA


Helduak (13 urtetik gorakoak):

  • Astelehenak eta asteazkenak      15:00 – 17:00    22 PLAZA
  • Astearteak eta ostegunak            15:00 – 17:00    22 PLAZA
  • Astelehenak eta asteazkenak      19:00 – 21:00    16 PLAZA
  • Astearteak eta ostegunak            19:00 – 21:00    16 PLAZA

 

Matrikulak aurkezteko tokia:

PEGORA, Herritarren Zerbitzurako Bulegoa.

Matrikulak aurkezteko epea:

- Matrikula berritzerako 2021eko maiatzaren 24tik ekainaren 11ra (biak barne).

- Ikasle berriendako 2021eko ekainaren 1etik 18ra (biak barne).

Aurkeztu beharreko agiriak:

Matrikula-orria behar bezala beteta eta sinatua:

- matrikulen berritzea.

- ikasle berriak.

 

Tarifa bereziak eskatzen badira:

- Familia-unitate bereko hainbat kideren matrikularako: egindako matrikulen fotokopiak.

- Familia ugarien kasuan, familia ugariaren tituluaren kopia.

- Familia unitatearen diru-sarreren arabera:

  • Aurreko urteko Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren aitorpena. Aitorpen hori egitera behartuta egon ezean, inguruabar hori egiaztatzeko ziurtagiria ekarri behar da, baita familia-unitateko kide guztien urte horretako informazio fiskala. Matrikula egiterakoan dokumentazio hau eskuratu ez bada, 2021eko irailaren 17a arteko denbora dago PEGORAn aurkezteko.
  • Familia Liburuaren fotokopia.
  • Elkarbizitza-bolantea, matrikulazio egunekoa (PEGORAn eskuratu daiteke).


% 75eko hobaria eskatzen bada, eta Eibarko Udalari beharrezko datuak/dokumentuak zuzenean eskuratzeko baimena ematen ez bazaio matrikula orrian:

- Matrikulatutako adingabearen tutela duen pertsona hori matrikulazio-urtearen aurreko urteko abenduaren 31n Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta baten edo Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntzaren titularra dela egiaztatzen duen dokumentua.

- Matrikulatutako pertsonaren errolda bolantea.

Oharra: 2021eko irailaren 17a baino lehen baja eskatzen dutenek, matrikularen zenbateko osoaren %10a ordaindu beharko dute. Baja beranduago eskatuz gero, matrikularen % 100a ordaindu beharko dute.

 

Deskargatu dokumentuak
Matrikulen berritzerako inprimakia  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 144 KB)
Ikasle berriendako inprimakia  
Ikusi | Deskargatu ( PDF, 149 KB)