Euskaraldia. Parte-hartze datuak

2019/03/07

Euskaraldian, 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra bitartean, izandako parte-hartzea zenbakitan ikusgai.

Eibarko datuak

Eibarren zenbat herritarrek hartu duten parte jakin nahi baduzu (ahobizi, belarriprest edo bihotzgoxo kopurua, genero eta adinaren arabera nola banatu den kopurua…), SAKATU HEMEN.

Euskaraldia zenbakitan

Bestalde, Gaindegiak (Euskal Herriko ekonomia eta gizarte garapenerako behategia), Euskaraldiko parte-hartze datuak hartu eta zenbakitara ekarri eta irakurri ditu. Hala, parte-hartzaile kopuru osoaz gain, ikusi ditzakegu datuak lurraldeka eta eskualdeka banatuta, adin tarteetan zatikatuta edo rolaren arabera nola banatu den. Hori guztia, gainera, grafiko eta mapetara ekarrita. SAKATU HEMEN.