Ingurumena

Eibarko informazio energetikoa

2018-01-29T13:18:15

Udalaren ekipamendu eta argiteria zerbitzuen energia kontsumoaren bilakaerari buruzko informazioa zure esku.

Zarata-mapa

2016-03-29T12:16:14

Tokiko Gobernu Batzarrak 2011ko urtarrilaren 14an egindako bilkuran, Zarataren Mapari behin betiko onespena eman zion.