Eibarko Udalaren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda

Informazio ekonomiko-finantzarioa
Aldaketa data:
2018-09-06T11:22:47
Sorrera data:
2018-09-06T11:22:25
Gaia:
Informazio ekonomiko-finantzarioa
Erakundea:
Eibarko Udala

Argitaratu diren ratio ekonomiko-finantzarioen zerrenda honako hauxe da: - Udal gastuaren bilakaera, biztanleko. - Sarrera fiskalen bilakaera, biztanleko. - Inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Superabitaren / defizitaren bilakaera, biztanleko. - Autonomia fiskalaren bilakaera. - Kobratzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Ordaintzeko bataz besteko epearen bilakaera. - Azpiegituretan egindako inbertsioaren bilakaera, biztanleko. - Hirigintzatik datozen sarreren bilakaera, sarreren aurrekontu guztiaren aldean. - Hirigintzatik datozen gastuen bilakaera, gastuen aurrekontu guztiaren aldean.